20 mars 2020; Gullpudran vid källan

På mark där det finns ytligt grundvatten växer flera speciella växter där kanske gullpudran är den som man reagerar på i och med att den kommer tidigt på året och lyser upp med sin gula färg. Ser lite ut som att den är grön men som har fått ett tunt puder av gult mjöl.

Gullpudra