17 mars 2020; Blåsippor överallt

Från att bara varit enstaka så täcks nu vissa skogsområden med blåsippor. En spännande växt som mestadels sprids med hjälp av myror. Blåsippsfrön har en oljedroppe som är inbjudande för myrorna och som gör att de tar med sig fröna och dörmed sprider till alla möjliga platser.