7 maj 2020

Det händer ganska ofta att man får uppleva fin natur och storslagen utsikt men det inte så ofta som man blir väldigt överraskad och imponerad över förekomst av en växt. Denna gång handlar det om backsippa och ett område inte långt från Djursdala kyrka i norra Småland. Här finns nog Sveriges största population av denna växt på en ganska begränsad yta. När man på många andra platser pratar om att det är hundratal eller möjligen tusentals kan man på denna plats få se hundratusentals. Nu kom jag dit i slutet av blomningen men kunde i alla fall få en bra uppfattning om den enorma mängd blommor som nu gått upp i fröställning med sin långsträckta stam och rufsiga frisyr. På några mer skuggiga platser fanns fortfarande både knoppar och blommor kvar. En vanlig insekt som gick att hitta i stort sett i hela området var eldlus, en skinnbagge som liknar riddarskinnbaggen eller körkmack som den heter på Gotland. Riddarskinnbaggen har ett kors på ryggen, en vit fläck på bakkroppen och är knuten till växten tulkört medan eldlusen endast har röd och svart färg och är knuten till lind och malvaväxter. Hur det kommer sig att det är gott om eldlusen på detta ställe vet jag inte riktigt. Riddarskinnbaggen är lite mer långsträckt medan eldlusen är mera rundad och nästan droppformad.

En bukett backsippor i alla stadier. Knoppar, slokande outslagna blommor, utslagna blommor, överblommade exemplar och fröställningar.
Eldlus med röda och svarta färgen och de tydliga prickarna. Observera att riddarskinnbaggen har en tydlig vit fläck på det bakre svarta fältet vilket alltså saknas på eldlusen.