20 april 2020; Kalvleka

En av våra större ranunkelväxter som är tidigt ute har det officiella namnet kabbleka eller kabbeleka. En av de mest tydliga karaktärerna är att de växer på blöta platser. Diken, sjöstränder och bäckar samt sumpskog som till exempel blöt klibbalskog. En växt med väldigt många dialektala namn brukar vittna om att den på olika sätt var signal för något eller att den användes. Att den på olika platser benämndes som kalvleka känns ju som ganska lätt att förstå bakgrunden till. Den blommar just vid den tid när det är aktuellt att släppa ut de ystra kalvarna för första gången och jag kan tänka mig just att de gärna hoppar runt o plaskar där kabblekan växer. Tidigare har man använt knopparna som kapris vilket inte är att rekommendera då de är svagt giftiga som många av de växter som är släkt med smörblomman.