2 april 2020; Det blommar på den sandiga tallmon

En växt som har det svårt i vårt landskap är mosippa. Miljön finns kvar men användningen har ändrats. Torra sandiga miljöer har inte alltid varit lätta att utnyttja men ofta har de ändå använts till betesmark som ofta brändes så att ljung och lingon blir till näring för gräs och annan växtlighet som gynnar betesdjuren. När så betet upphör tar gärna tall över och sluter området som också snabbt får en tät markvegetation där ljungen breder ut sig och lingon, blåbär och skogsmossor bildar ett tätt skikt som kraftigt missgynnar mosippan. På en del platser ingår dessa platser i betesmarker och i andra fall kan en ledningsgata göra att det både förblir trädlöst och även en viss störning när man återkommande gör röjning. ett par veckor tidigare än vanligt blommar nu de första mosipporna i södra Östergötland. De stora och vita blommorna är kortskaftade och har lite rosa-lila nyans på utsidan och hela blomman har en kraftig behåring.