25 mars 2020; Ingen svala på ett tag men väl svalört

Det pratas mycket om sipporna som vårblommor men en art som kanske inte är så ofta nämnd är svalört. Vet att det ibland kan vara något som man blandar ihop med gulsippa men svalörten har blanka och gula kronblad mer likt smörblomma som den också är nära släkt med. Gulsippan är väldigt lik vitsippan vad gäller blad och blomma, bortsett från färgen förstås.

Svalört