16 april 2020; Något ryttlar över fältet

Det är blåsigt och vinden kommer från nordväst. När jag inte är i lä blir det riktigt kallt och det är inte längre så många fåglar på de öppna fälten vilket nog innebär att de dragit vidare till häckningsplatser. I den tidvis friska vinden står något stilla i luften. Ja, det är ju flera fåglar som står ganska stilla i luften för det är flera sånglärkor som drillar men de driver samtidigt sakta framåt. En som däremot står helt stilla med huvudet och kompenserar vindens kast med vingar och stjärtfjädrar är tornfalken. För att bli en effektiv jägare och kunna fokusera på en åkersork eller mus en bra bit ner på åkern, är just konsten att ryttla en väldigt effektiv fördel. Vi ser samma sak hos fiskgjusen och fjällvråken även om det är betydligt gracilare hos tornfalken.