28 april 2020; Salt sill, salt sill eller silt salt silt…

I stort sett varje år dyker den tillfälligt upp i trädgården och sitter och matar på med den tydliga men ganska enformiga sången. Det är gransångare som sitter och låter “silt salt silt salt silt salt…”. För ett par dagar sedan finns också lövsångare nästan överallt. Det är nästan omöjligt att avgöra på utseendet vilken art det är förutom på benens färg. Gransångare är i första hand nordlig men det brukar gå att hitta den även i södra Sverige under häckningstid.