17 april 2020; Majbagge i april och svävande fluga

Strax utanför Björkfors i östra Kinda är det stora områden med sandiga marker. Här är en ypperlig plats för att hitta majbaggar. En märklig skalbagge som har ett huvud som nästan ser ut som en stor myra men bakkroppen är stor och bullig. Honan är större och mer svullen bakkropp medan hanen är lite mindre och vinklade antenner vilket nog är det lättaste sättet att bestämma om det är hona eller hane. Dessa baggar förflyttar sig sakta på marken där honan främst letar efter plats där hon kan gräva en hålighet för att lägga ägg.

En annan insekt som är typisk för både årstiden och sandiga marker. Svävflugan dras till områden med solitärbin som de använder på ett inte alltför snällt vis. När bina gräver ut en plats och lägger sina ägg, lägger även svävfluga äggen i samma utrymme. När svävflugans larver kläcks lever larven på biets pollen och nektar och sedermera även på biets ägg och larver.