12 april 2020; Gullviva – vårväxten med många namn

Primula veris har precis kommit igång med blomningen. Somliga har hittat den för en månad sedan i riktigt varma lägen men nu är den i blom mer regelbundet. Veris betyder vår och denna växt hör ju våren till även om den sedan kan blomma en bra bit in på sommaren. Oxlägg och Sankte Pers nycklar är bara två andra namn som den haft där det sistnämnda namnet ibland ställer till problem då det idag är en helt annan växt, en orkidé som i Östergötland främst finns på gamla välbetade hagmarker men ibland dyker upp på mer exklusiva. På norra Omberg kan man hitta plantor av denna orkidé både nere vid Vätterns strand på utskjutande små uddar med låg vegetation men även på tidigare betade betesmarker som idag alltmer växer igen med slån och annan vegetation. Har ni tänkt på att gullvivans blomma finns i två former och att den blommar på olika sätt beroende på var den står. Titta på sidan “har du tänkt på” . Där finns mer spännande om gullvivan.