Vitsippa

Har ni tänkt på hur spännande vitsippan är. Att ge allt på att vara tidigt ute för att ha minimalt med konkurrens och när blomningen är över sträcker sig bladen allt högre för att fortfarande kunna producera energi när övriga växter börjar grönska.

Blomman som är en fantastiskt vacker, vit stjärna med en central gul del som lyser upp många olika typer av skogar men vill helst ha glesa och mullrika lövskogar. Bara att det är så många blommor brukar göra att det är imponerande. Men man kan också tänka på att det bara kan vara en eller ett par individer trots att det är kanske en hektar som täcks av blommor. Varje individ sprider sig genom utlöpare som då alltså är kloner. Det mest roliga med detta är vid de tillfällen som man hittar udda utseenden med kanske dubbel krans med kronblad. Då går det väldigt lätt att få en uppfattning om hur stor individen är.