Vit stork

Sedan några år har blivit gott om stork-ungar i Skåne vilket har resulterat vissa år att många ungfåglar tagit en tur norrut innan de har flugit söderut. Nu har det gått några år och det borde komma in en hel del könsmogna fåglar som eventuellt har svårt att hitta boplatser längst i söder och därför finns det en sannolikhet att vi får se storkar längre norrut än vanligt. Min teori är att vi de närmaste åren till och med kan få häckande vit stork i Östergötland. För några år sedan trodde vi inte det var möjligt med häckning av röd glada i Östergötland. Nu är den en av de mer vanliga rovfåglarna i vissa delar av länet tillsammans med ormvråk.

10 mars Det har börjat bli välfyllt i Skåne men inga rapporter norrut.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 10 mars

16 mars Flera fåglar har observerats längs med västkusten ända upp till Bohuslän. En notering från södra Gotland den 13 mars.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 17 mars

26 mars; En ny observation längst norrut i Bohuslän, nästan på gränsen till Norge. Även ett fynd i Blekinge närmare bestämt i Ronneby. Nu kan man förvänta sig att det fortsätter med noteringar längs med ostkusten och min idé är också att det kommer att dra storkar från Skåne rakt norrut i inlandet som hamnar på ena eller andra sidan av Vättern. Brukar även komma en och annan stork österifrån som hamnar längre norrut. Ofta i Gävle eller Härnösand eller riktigt långt norrut längs med kusten. Sent på kvällen kom också en redovisning av stork i Västergötland. Denna kommer finnas med på nästa karta.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 26 mars

30 mars: Sedan den 26 har det fyllts på längst i söder men även en del längs med västkusten. Det mest spännande är övriga fynd i västra Sverige. Dels i trakten av Borås och dels i trakten runt Herrljunga. Nu får vi se om det börjar dra upp fåglar längs med västkusten och kanske rakt norrut där det brukar dyka upp runt Värnamo.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 30 mars

6 april: Storkarna har fyllt på längs med västkusten där det främst är enstaka exemplar men några tillfällen även två vilket ju kan vara ett par. Sedan tidigare har det varit förekomster mellan Borås och Herrljunga men nu har det också dykt upp en stork på ett tak mellan Falköping och Skövde.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 6 april

7 april: Nu börjar det komma allt närmare Östgötagränsen. Några fler observationer i Västergötland och kanske mer spännande är noteringen i trakten av Jönköping. Verkar i dagsläget som att det fyller på i sydvästra delen av Sverige så nu väntar jag bara på att det blir lite mer på östsidan också. Inget norrut än så länge.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 7 april

8 april: Ytterligare fynd på nya platser. Denna gång är det på Öland. Spännande när det börjar dyka upp storkar även på östkusten. Nu ser jag fram mot fler fynd längs med östkusten och det händer ganska ofta att det dyker upp storkar i trakten av Västervik. Är inte helt ovanligt att det brukar finnas enstaka storkar betydligt längre norrut.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 8 april

13 april: Det har hänt en del på de senaste fem dagarna. Dels har det kommit flera observationer från Öland. en från trakten av Ljungby samt den senaste från området strax söder om Stockholm. Spännande utveckling att det ju finns vissa tendenser på förflyttning längs med ostkusten men även rörelser i inlandet som ju kan leda till förgreningar från Vättern både österut mot Östergötland men även västerut mot Västergötland. På många av de boplatser som finns längst ner i södra Sverige finns det noterat att det är besök i redan upptagen boplats. Detta kan ju medföra att allt fler drar vidare norrut.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 13 april

23 april: Flera observationer där det är antingen två eller tre fåglar gör att det blir kanske ännu mer intressant än bara notering av en fågel. Det är ju inte säkert men det kan ju vara hane och hona och ett par som är ute för att leta boplats. Verkar dock mest handla om storkar som födosöker än så länge. Framförallt är det många nya noteringar från Västergötland men även från Öland.

30 april; Det är nästan så jag tror att de retas lite. Det verkar nästan som att en och annan stork har läst om mina förutsägelser och teorier och spridit till sina storkkompisar att – jodå uppåt landet ska vi flyga men akta er för Östergötland. Ser vi på den karta som är aktuell så har alla län i Götaland haft besök av vit stork under 2020 förutom Östergötland. Nu är det dessutom flera län norrut som också har noteringar däribland Uppland och Dalarna. Nåväl, jag får väl vara nöjd med att det har blivit en spridning upp i landet även om det inte har gällt Östergötland ännu. Jag har dock goda förhoppningar om att en morgon få se helst två storkar på de fuktiga maderna som jag varje morgon kan skåda ut över på min hundpromenad.

7 maj: Jag blir alltmer säker på att storkarna vet om mina teorier om att de ska anlända till Östergötland men att de också vill retas. Nu är det fortfarande ingen notering i länet men överallt runt omkring. Det har fyllts på mycket i västra Sverige men även dykt upp i trakten av Västervik och Gamleby och längre norrut längs med kusten.

14 maj: Nu har det äntligen hänt. Det har dykt upp vit stork i Östergötland. Vid Furingstad mellan Norrköping och Söderköping. Fyndet var redan 7 maj och det handlar om en stork som rastar och hittar lite att äta för att troligen sedan fortsätta eftersom det inte finns fler fynd från samma område.

Utdrag från artportalen. Inrapporterade vita storkar från 1 januari till 15 maj