Sveriges humlor

Det finns väldigt bra hjälpmedel för att artbestämma humlor. På Sveriges lantbruksuniversitets hemsida kan man steg för steg komma fram till vilken art som man har sett. Viktigt att tänka på är de olika färgerna på olika delar av kroppen.

http://www.artdata.slu.se/Humlor/huvudnyckel.htm