Medeltida texter

Tänk att få läsa en text som skrivits för många hundra år sedan. Som till exempel en överenskommelse mellan kung Birger och hertigarna Erik och Valdemar om fördelning av gårdar. Detta bara några år innan Håtunaleken och Nyköpings gästabud som vi nu känner till hur de slutade. Eller kanske konversationen efter heliga Birgittas död i slutet av 1300-talet mellan dåvarande påven och Birgittas syster.

Här har jag tänkt att ta upp några av de dokument som jag hittat och som på olika sätt har påverkat den svenska historien.

Birgitta Birgersdotter (Heliga Birgitta) säljer av egendom 1348 inför avfärd till Rom det kommande året.

Datering: 1348 juli 29
Utfärdandeort: Skänninge 
Innehåll

Birgitta Birgersdotter säljer till priorinnan Alleidis och S:t Martins kloster i Skänninge sin egendom i Freberga (Rogslösa socken, Dals härad) för 50 mark penningar.

Utfärdaren beseglar.

Det är spännande när man hittar dokument som egentligen är ett ganska vardagligt objekt i och med att det rör sig om en försäljning av egendom. Det hade ju inte varit något att tänka så mycket på förutom att det är lite av inledningen på att Birgitta Birgersdotter gör sig alltmer redo att åka till Rom. I översta raden går tydligt att utläsa Birgitta Birgersdotter (-dotr) och även en det gårdsnamn Freberga (Frebergh) som säljs. Jag ställer mig frågande till årtalet som jag inte riktigt får ihop. Riksarkivet SDHK-nr: 5654
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Länk till den skannade originalbilden