Gullviva – två sorters blommor och kort eller lång stjälk

Passa på att titta riktigt nära på gullvivans blommor. Har du tänkt på att vissa blommor ser man ganska långt in i och för andra exemplar tar den tubfomade blomman slut nästan direkt. Det är ett finurligt sätt att undvika självpollinering.

Gullviva har två olika blomtyper som förekommer i samma antal. Den ena har ståndarna i kronpipens mynning och ett kort stift, medan den andra typen har ståndarna nere i kronröret och ett långt, något utskjutande stift. För att bli befruktade måste en kortstiftad blomma pollineras med pollen från en långstiftad. Detta förhindrar självpollinering. Växter med dessa två typer av blommor brukar kallas heterostyla.

Ibland kan man få leta ett tag innan man hittar båda varianterna.

Men det här med stjälken då? Jo, i välbetade hagmarker brukar det ofta finnas lite olika varianter där de som blommar tidigt kan ha lång stjälk och senareblommande mycket kort stjälk. Troligen främst en anpassning till betet. De som är genetiskt programmerade att blomma tidigt kan blomma på lång stjälk för då är betesdjuren sällan på plats medan de som blommar senare ständigt får blomman avbetad och därför gynnas hela tiden de plantor som blommar nästintill utan stjälk. Detta kan man även se om man har gullvivor i sin trädgård och särskilt när de växer i gräsmattan som klipps regelbundet.