Gammal sak; rätt svar

Gammal sak 27 mars: Detta märkliga träföremål är en jästkrans. Användes vid bakning eller för att jäsa öl. Den har från början doppats i vätska med någon form av jästsvampar som sedan hängs på tork och jästsvamparna går in i vilstadie ungefär som torrjäst. När man sedan lägger ner den igen aktiveras jästen igen. En flergångsjäst alltså. Finns nog ganska många sådana som säkert ofta används idag som grytunderlägg. Den som hittar en sådan i sina gömmor kan med fördel prova att doppa ner den i ljummet vatten och se om det blir någon reaktion.

Gammal sak 2 april: Rätt svar är klädkyla. En klädkyla är en träklubba som användes för att klä ett tåg, dvs linda om ett tågvirke med lina eller garn för att skydda tågvirket mot skamfilning och rost. Verktyget användes för tågvirkesarbete såväl i rigg som i segel. Klädkylan har ett runt svarvat handtag med en avrundad övre ände och den nedre är tappad i den tvärställda ovala cylinderformade klubban. På klubbans undersida är en ränna utskuren i vilken tågvirket löper. Linan eller garnet som användes för att linda om tågvirket fästes på handtaget och löper på klubbans ovansida i de skåror som finns på båda sidor om handtagsfästet och i den skåra som finns på ena kortsidans ovansida.

Gammal sak 27 april: Rätt svar är brandhake. Ett viktigt redskap som skulle finnas tillhands för att snabbt riva ner takspånet som var det vanliga taktäckningsmaterialet även in på 1900-talet. När det började brinna var det kanske främst viktigt att bromsa spridning och att få bort glödande takspån tillsammans med att också slita ner väggar så att det gick att släcka lättare, var det bästa man kunde göra. Det finns engelska medeltida träsnitt där man hade långa brandhakar med flera skaft så att det gick att haka fast uppe i fönsternischer och slita ner även större husväggar.

Gammal sak 3 maj: Rätt svar är ungsplåtsgrip. En tång som är till för att gripa fast ungsplåten när den är varm. Även andra saker som man hade i ugnen fungerade att ta ut. De undre svängda metallbågarna fungerade som stöd under formen och de olika tångdelarna greppade tag. Vän av ordning kanske har synpunkt att det borde vara väldigt ostadigt åt sidorna att ta ut en plåt med något i som ju ibland kan vara ganska tungt. Då ska vi tänka på att denna är tillverkad för att användas för plåtar och formar i en vedspis som ju är ganska smal.