Svar på gamla saken

27 mars: jästkrans, vid brödbak eller öltillverkning sänktes kransen ner i vätska för att aktivera jästceller från förra gången som den användes. Efter detta hängdes den upp på tork och jästsvamparna gick in i vilostadie som torrjäst. Nästa gång man behövde kransen lades den ner igen i vätska. En flergångsjäst alltså.