Fjärilarnas ankomst

Från de tidiga vårfjärilarna som övervintrat som fullbildade fjärilar till de som kommer i början på maj. Därefter kommer försommar- och högsommarfjärilar. Rätt som det är kan det också dyka upp lite mer ovanliga arter såsom en invasion av tistelfjäril, kartfjäril eller någon skimmerfjäril.

De första fjärilarna för året

Vi har några fjärilar som sitter hela vintern som fullbildade fjärilar. Detta år, 2020, är de igång en bit in i mars tack vare att solen är framme och värmer. De som man brukar se främst är citronfjäril, nässelfjäril och påfågelöga som gärna förekommer runt hur och i trädgårdar. Sorgmantel kan man gärna leta efter i skogen eller i brynmiljöer gärna torra tallskogar, där solen ligger på i söderlägen. En doldis är är vinbärsfuks som man känner igen på den ojämna kanten på vingarna och saknar nässelfjärilens svarta, vita och gula fält.

Vinbärsfuks
Påfågelöga

Tidiga majfjärilar

Efter de första riktigt tidiga dagfjärilarna kommer några arter varav de flesta är mindre. Grönsnabbvinge, som tidigare hette björnbärssnabbvinge, är en fjäril som är ganska svår att upptäcka särskilt när den sätter sig. Tycker om torra skogsmarker där det ofta dominerar lingon. När grönsnabbvingen sätter sig och fäller ihop vingarna är den ungefär samma gröna färg som omgivande lingonblad. Insidan är brun.

En annan som är mer lättbestämd är Aurorafjäril som också är tämligen liten. Honan är helt vit och hanen vit med tydligt orangea vingkanter. Flyger främst i trädgårdar, betesmarker och öppna blomrika gräsytor. Tyvärr har jag inte några egna bilder ännu på dessa arter men har fått tillåtelse att låna bild på grönsnabbvinge av Christer Johansson i Motala. Även en bild på tosteblåvinge som är en annan tidig majfjäril. Det är den blåvinge som kommer så pass tidigt. Övriga börjar dyka upp i juni och sedan finns det möjlighet att hitta någon blåvinge fram till hösten.